Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Downloads

1 परिपत्र मिति २०७४।२।२३
2 निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।
3 परिपत्र २०७३।७।३०
4 विभूषणको सिफारिश सम्वन्धमा
5 निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।
6 Regional Planning Workshop 073-74
7 निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
8 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
9 परिपत्र
10 परिपत्र
11 सरकारी कामकाज सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अशक्त वा मुत्यृ भएको प्रमाणित गरी सिफारिस गर्दा ध्यान.....
12 काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा ।
13 भूकम्पबाट भत्केका घरका काठ अोसार पसार सम्बन्धमा ।
14 का.स.मु. सहमती वारे ।
15 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।