Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Notices

कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी....
Published Date: 2017-12-11
संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४"
Published Date: 2017-11-23
खर्चको फाँटवारी
Published Date: 2017-11-22
NDAC sub committee meeting 073/74
Published Date: 2017-09-06
राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कारको मनोनयन फारम
Published Date: 2017-08-01
राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार २०७४ सम्बन्धी सूचना
Published Date: 2017-08-01
प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२
Published Date: 2017-07-06
EBA South Project अन्तर्गत कार्य गर्न
Published Date: 2017-07-02
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।
Published Date: 2017-07-02
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।(२०७४।२।५)
Published Date: 2017-05-19
ITEC/Colombo Plan of Government of India 2017-18
Published Date: 2017-05-03
Environment Management Courses
Published Date: 2017-04-20
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१
Published Date: 2017-04-04
सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३
Published Date: 2017-01-22
सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि२०७३
Published Date: 2017-01-22