Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Notices

सूचीदर्ता गर्ने सूचना
Published Date: 2017-07-11
प्रेस विज्ञप्ति २०७४।३।२२
Published Date: 2017-07-06
३६ औ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रममा मनोनयन....
Published Date: 2017-07-02
EBA South Project अन्तर्गत कार्य गर्न
Published Date: 2017-07-02
सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।
Published Date: 2017-07-02
निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।(२०७४।२।५)
Published Date: 2017-05-19
ITEC/Colombo Plan of Government of India 2017-18
Published Date: 2017-05-03
Environment Management Courses
Published Date: 2017-04-20
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।१२।२१
Published Date: 2017-04-04
Nomination of Master's Degree Candidate ....
Published Date: 2017-03-29
APFNet Scholarship Program 2017
Published Date: 2017-03-15
प्रेस विज्ञप्ति २०७३।११।२३
Published Date: 2017-03-06
महाप्रवन्धक सिफारिश सम्वन्धी सूचना २०७३।११।१९
Published Date: 2017-03-02
वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्तीमा मनोनयन गर्ने
Published Date: 2017-02-22
महाप्रवन्धकको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
Published Date: 2017-02-17