Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)
Spokesperson

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)
Information Officer/
Joint Spokesperson

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Law/Acts/Directives

1 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
2 नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७४।१।१० सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन
3 नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।१२।१७(राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौ संशोधन) ऐेन, २०७३)
4 नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।७।२९(वन (दोस्रो संशोधन) ऐेन, २०७३)
5 वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७४)
6 कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३
7 विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०७३
8 वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्तरीय कार्य संचालन विधि
9 भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, अापूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२
10 नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना
11 वन (पाचाैं संशाेधन) नियमावली, २०७२
12 NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020
13 जैविक विविधता महासन्धिको लागि नेपालको पाँचाै राष्ट्रिय प्रतिवेदन
14 वन सुरक्षा योजना – २०७०
15 सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९