Contact

Ministry of Forests and Soil Conservation
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

Telephone : 4211567
Fax : 977-1-4211868

Email : info@mfsc.gov.np, webmaster@mfsc.gov.np


प्रवक्ता (सह सचिव प्रा‍.)

धनञ्जय पौडेल
सह सचिव (प्रा.)
फोन नं. : 4211862
मोवाइल नं. : 9849849192
इमेल : dpaudel@mfsc.gov.np


सूचना अधिकारी (उप सचिव प्रा‍.)

यज्ञनाथ दाहाल
अनुसन्धान अधिकृत
फोन नं. : 4211567
मोवाइल नं. : 9841208317
इमेल : yndahal@mfsc.gov.np

Law/Acts/Directives

1 विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०७३
2 नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०७३।७।२९
3 वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्तरीय कार्य संचालन विधि
4 भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, अापूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२
5 नेपाल राजपत्र भाग ३, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सूचना
6 वन (पाचाैं संशाेधन) नियमावली, २०७२
7 वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९(पहिलो संशोधन २०७२)
8 NEPAL NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY AND ACTION PLAN: 2014-2020
9 जैविक विविधता महासन्धिको लागि नेपालको पाँचाै राष्ट्रिय प्रतिवेदन
10 वन सुरक्षा योजना – २०७०
11 सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९
12 A Concept Note for the Review of the Master Plan for the Forest Sector (1988-2011)
13 Vision of The Forestry Sector
14 Methodologies and Tasks
15 सिमसार नीति,२०६९